Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Parkowanie w zielonej strefie

15 grudnia 2016, 14:53

Zielona strefa przy Muzeum Miasta Jaworzna

"Zielona strefa" przy Muzeum Miasta Jaworzna

Z początkiem stycznia 2017 roku w ścisłym centrum Jaworzna, na wniosek i we współpracy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, zostanie wprowadzony pilotażowy projekt "zielonych stref". Zgodnie z ideą projektu parkowanie w tej strefie będzie czasowe. To kolejny efekt współpracy władz miasta z jaworznickimi przedsiębiorcami.

W ramach obowiązującego porozumienia o współpracy między Gminą Jaworzno a JIG na lata 2016-2019, powołano zespół, który zajął się działaniami związanymi z inwestycyjnym rozwojem miasta i promocją jego potencjału, w tym lokalnej przedsiębiorczości. Członkowie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Jaworznickiej Izby Gospodarczej wypracowali rekomendacje dla przeprowadzenia pilotażu w zakresie zwiększenia rotacyjności w ramach istniejących miejsc parkingowych.

W ramach pilotażu w Śródmieściu powstaną dwie zielone strefy parkowania. Pierwsza z nich zlokalizowana będzie przy parkingu pod Halą Widowiskowo-Sportową MCKiS (17 miejsc), a druga - przy Muzeum Miasta (17 miejsc). Łącznie będą wydzielone 34 miejsca parkingowe, na których będzie obowiązywać zasada czasowego parkowania.

Korzystanie z parkingów (pod Halą w Centrum i przy Muzeum) będzie objęte Regulaminem Parkingu. Pierwsze dwie godziny postoju będą bezpłatne. Po upływie tego czasu, za kolejne godziny naliczona zostanie opłata w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Po wjeździe pojazdu w zieloną strefę pracownik instytucji zarządzającej parkingiem (MCKiS, Muzeum Miasta) wystawi kartę postoju w zielonej strefie, która powinna być umieszczona w pojeździe za szybą w widocznym miejscu. Przed opuszczeniem zielonej strefy kierowca oddaje kartę postoju i uiszcza opłatę jeśli czas postoju wyniósł ponad 2 godziny. Dokonanie opłaty potwierdzone będzie dowodem wpłaty. Płatność za postój w zielonej strefie powyżej 2 godzin będzie obowiązywała od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700. W soboty, niedziele i święta postój w zielonej strefie jest bezpłatny.

Samo przedsięwzięcie, mające na razie charakter próby ma pomóc mieszkańcom i przedsiębiorcom w dostępie do sklepów, czy też np. usług bankowych i ułatwić załatwianie spraw w centrum miasta. Przewiduje się, że zielone strefy poprzez większą rotację pozwolą na poprawę dostępności miejsc parkingowych. W efekcie powinny dać odpowiedź, czy tego typu rozwiązania w centrum miasta są potrzebne.