Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa sala muzealna w GEOsferze

13 grudnia 2016, 13:30

Autor_Marta_Szubert

Autor_Marta_Szubert

GEOsfera rozpoczęła prace koncepcyjne nad scenariuszem ekspozycji, która będzie stanowić aranżację nowo powstającej sali wystawowej Ośrodka. Po raz kolejny do współpracy zaproszono Martę Szubert - twórczynię najlepszych w Polsce wystaw geologicznych m.in.: Warszawskiego Muzeum Geologicznego PIG-PIB i Muzeum Ewolucji Człowieka w Krasiejowie.

Wystawa będzie kontynuacją projektu "GEOślady Dziejów Ziemi", w ramach którego, w 2016 r. w GEOsferze powstała ścieżka edukacyjna. Nowa atrakcja będzie rozwinięciem narracji zawartej na tablicach edukacyjnych ciennika i odniesie się do trzech okresów geologicznych, których ślady obecne są w naszym mieście i okolicach. Goście GEOsfery poznają osobliwości "karbońskiego zielnika", triasowych oceanów i prawdziwe oblicze epoki lodowcowej. Tym razem osnową prowadzonych zajęć edukacyjnych w Ośrodku Ekologiczno - Geologicznym GEOsfera będą rekonstrukcje, które pozwolą cofnąć się w czasie o ponad 350 milionów lat. Rzeźbiarskie modele połączone zostaną z oryginalnymi skamieniałościami i minerałami. Duża dawka skomplikowanej geologicznej historii zyska wyjątkową i atrakcyjną oprawę.

Warto przypomnieć, iż duża popularność GEOsfery przyczyniła się do decyzji o rozbudowie istniejącego obiektu. Budynek jest dobudowywany do istniejącego pawilonu i jest od niego trzykrotnie większy. Na dwóch kondygnacjach znajdują się: sala wystawiennicza i sala konferencyjna na 70 osób, a także zaplecze techniczne i biurowe. Zwieńczeniem budynku będzie "zielony" dach z punktem widokowym. Równolegle z prowadzonymi pracami budowlanymi rozpoczął się proces projektowania, który umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne - jeszcze przed ostatecznym zakończeniem budowy.
 

ObrazekObrazek