Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podsumowanie kampanii lokalnej "Chronimy dzieci"

1 grudnia 2016, 10:31

Za nami konferencja podsumowująca kampanię "Chronimy dzieci". Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie interdyscyplinarnych działań podejmowanych w Jaworznie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Otwarciu konferencji towarzyszyło wystąpienie zastępcy prezydenta Moniki Bryl.

Organizatorem konferencji był Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. W czasie spotkania przedstawiono m.in. podsumowanie projektu "Chronimy Dzieci”, który realizowany był od września do listopada br. przez OIK we współpracy z GKRPA.

Panele tematyczne:

  1. Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - główne cele i zadania. Podsumowanie projektu "Chronimy dzieci" - Barbara Obertyn, Dyrektor OIK.
  2. Przedstawienie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Karina Lichota.
  3. Interwencje w związku z przemocą w rodzinie oraz profilaktyka przeciwdziałania przemocy - młodszy inspektor Adam Mandera, Komendant Miejski Policji w Jaworznie.
  4. Wspieranie działań pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Krystyna Bojęś, Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. Oświata w procedurze Niebieskie Karty - algorytmy postępowania dla pracowników Oświaty - Bożena Kozłowska - pedagog, doradca metodyczny pedagogów szkolnych.
  6. Ochrona zdrowia - działania w ramach procedury Niebieskie Karty - Edyta Duda, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.

Na koniec uczestnicy wysłuchać mogli wykładu dr Izabeli Rajskiej-Kulik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego pt. "Skłonności autoagresywne u kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera”.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek