Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W Jaworznie powstanie Rada Seniorów

29 listopada 2016, 16:21

Tydzień Seniora w Jaworznie

Tydzień Seniora w Jaworznie

Radni jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu w Jaworznie Rady Seniorów i nadaniu jej statutu. Zgodnie z podjętą dziś uchwałą Rada Seniorów będzie ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta.

Ostatnie, bardzo udane obchody "Tygodnia Seniora" pokazały, iż w mieście mamy liczną grupę zaangażowanych seniorów. W trakcie konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów odniosłam wrażenie, iż są oni bardzo zainteresowani, aby Rada Seniorów była aktywnym partnerem w wypracowywaniu i realizacji działań skierowanych do tej grupy mieszkańców. Cieszę się, iż już niedługo będę mogła pracować z członkami Rady Seniorów nad różnymi kwestiami dotyczącymi ich oczekiwań i potrzeb - mówi Zastępca Prezydenta Monika Bryl.

Rada będzie składać się z 10 osób. Kandydatów na członków Rady zgłoszą organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora oraz trzy miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Dom Pomocy Społecznej. Wymienione podmioty zgłaszać mogą dwóch kandydatów spośród swoich członków lub mieszkańców Jaworzna. Następnie odbędą się wybory w zgodzie z określoną procedurą wyborczą. Wytypowanie i zgłoszenie do wyborów kandydatów, pozostawiono organizacjom, które najlepiej będą mogły ocenić możliwości potencjalnych członków Rady, ich odpowiedzialność oraz dyspozycyjność.