Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wolontariusz Roku 2016

28 listopada 2016, 17:59

W poniedziałek, 5 grudnia br. odbędzie się uroczysta gala pierwszej edycji konkursu "Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna". Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wyłoniono dziesięć wyróżnionych osób.

Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Konkurs adresowany jest do Organizacji Pozarządowych oraz szkół publicznych. Kandydaci zgłaszani byli w trzech obszarach:

 • obszar I  - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne (w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych);
 • obszar II  - edukacja, kultura i sport (w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży);
 • obszar III - ekologia i turystyka (w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt).

Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzież do 25 roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2015/2016. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane były m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Spośród wyróżnionych, sześć osób otrzyma tytuł Wolontariusza Roku.

W pierwszej edycji konkursu "Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna" wśród nominowanych wolontariuszy znaleźli się:

 • Barbara Bociąga,
 • Jakub Drapała,
 • Marek Nowak,
 • Renata Talarczyk,
 • Krystyna Głowacz,
 • Mateusz Półgęsek,
 • Kamila Kumor,
 • Katarzyna Zygmunt,
 • Piotr Helbin,
 • Małgorzata Chudzikiewicz.
   
Obrazek