Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miasto 7 Rynków: spotkanie mieszkańców Długoszyna

22 listopada 2016, 12:25

Długoszyn będzie kolejną dzielnicą, która w ramach projektu "Miasto Siedmiu Rynków" odnowi oblicze centralnego miejsca w swoim otoczeniu. Za tydzień, we wtorek, 29 listopada br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Spotkanie będzie miało charakter prezentacji wypracowanej koncepcji projektowej.

Idea projektu z założenia polega na tym, aby w planowaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w dzielnicach brali udział sami mieszkańcy, od których będzie zależeć wygląd tej przestrzeń. W spotkaniu udział wezmą architekci przygotowujący projekt. Na wcześniejszych spotkaniach mieszkańcy opowiedzieli się za wyborem lokalizacji w pobliżu kapliczki na ul. Nadbrzeżnej do skrzyżowania z ul. Jarosława Dąbrowskiego.