Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

15 listopada 2016, 12:50

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina, iż przygotowując się na nadejście zimy warto pamiętać o zabezpieczeniu rur transportujących zimną wodę, a biegnących przez nieocieplone piwnice lub o instalacjach w domkach letniskowych, z których w najbliższych miesiącach nie będziemy korzystać. Instalacje te bez odpowiedniego zabezpieczenia i ocieplenia są narażone na zamarzanie, a co za tym idzie - mogą ulec rozszczelnieniu lub zniszczeniu i spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Jak zabezpieczyć instalację przed mrozem? Jeśli to możliwe - dobrze jest podnieść temperaturę powyższych pomieszczeń i dopilnować, aby wszystkie okna w piwnicach, poddaszach były prawidłowo zamknięte i zaizolowane przed napływem zimnego powietrza. Same wodomierze wystarczy owinąć ciepłymi tkaninami, a do ochrony rur można wykorzystać (coraz częściej spotykane w sklepach) osłonki z pianki poliuretanowej. Natomiast instalację, która doprowadza wodę na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym, należy opróżnić, a następnie zamknąć do niej dopływ wody.  

Jeżeli z jakichś przyczyn dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekiem), całe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza. Jednak będzie to usługa odpłatna.