Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dopłaty do wywozu azbestu

8 listopada 2016, 13:57

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu z obiektów budowlanych będących ich własnością i zlokalizowanych na terenie Jaworzna mogą jeszcze skorzystać z dofinansowania do usługi odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nabór wniosków zostanie zakończony 18 listopada br.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu w budynkach będących ich własnością, zlokalizowanych na terenie Jaworzna. Warto pamiętać, że wymiana pokrycia dachu lub elewacji budynku powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez specjalistyczną firmę.

W tym roku umowa na wykonanie usługi odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna została podpisana z firmą "EKO-GWAJM" Sp. z o.o. Podstawą do realizacji usługi jest złożenie w Urzędzie Miejskim kompletnego wniosku, podpisanie umowy oraz spełnienie warunków Regulaminu zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje w przypadku wywozu odpadów we własnym zakresie. Wnioski realizowane są na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w 2016 r., a ich nabór potrwa do 18 listopada br.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w punkcie informacyjnym w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pok. 16) przy ul. Dwornickiego 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.