Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nie pal śmieci!

19 października 2016, 09:11

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Wydawać by się mogło, że dla wszystkich jest oczywiste, że spalanie odpadów w paleniskach domowych  jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska. A jednak wciąż w wielu domach w naszym mieście takie odpady jak plastik, folia, stare meble czy wszelkiego rodzaju opakowania trafiają do pieca.

Powstające podczas spalania w piecu związki wpływają niekorzystnie na człowieka i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to toksyny te mają bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która często objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczone dwutlenkiem siarki powietrze powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci (występujący zawsze podczas spalania odpadów w domowych piecach) prowadzi do przedostania się do atmosfery dioksyn i furanów - związków rakotwórczych. Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera kilkanaście tysięcy Polaków. Warto też pamiętać, że palenie odpadów jest karalne.

***

Spalanie odpadów  w domowym palenisku szkodzi Tobie i Twojej rodzinie oraz zanieczyszcza środowisko!

Do palenia w piecu domowym, kotle c.o. i kominku służą wyłącznie:

  • węgiel i koks,
  • drewno ( o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami, lakierami lub innymi powłokami ochronnymi),
  • trociny, wióry, ścinki drewniane ( z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych),
  • odpady kory i korka,
  • papier i tektura.

W piecu domowym nie wolno palić odpadów!

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna i mebli. Zanieczyszczenia z domowego komina opadają w promieniu 10-krotności jego wysokości czyli na Twój dom i najbliższe otoczenie.

Spalanie odpadów w paleniskach gospodarstw domowych to czynnik wpływający w  drastyczny sposób na pogorszenie zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska.

Podczas spalania do atmosfery przedostają się niebezpieczne substancje:

  • tlenki węgla, azotu, dwutlenek siarki,
  • metale ciężkie takie jak: kadm, rtęć, tytan, ołów,
  • pyły, sadze, substancje smoliste,
  • nieograniczone związki chloru i fluoru.

Powodują one zachorowania na choroby układu oddechowego, układu krążenia wywołane niedotlenieniem, układu nerwowego, choroby nowotworowe.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru Twojego domu.