Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zainaugurowano rok akademicki WSB

15 października 2016, 18:23

Dzisiaj w sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków uroczyście zainaugurowano pierwszy rok działalności w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. W inauguracji roku akademickiego 2016/2017 wziął udział zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Spotkanie rozpoczął dr Andrzej Zduniak, rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, następnie głos zabrał przedstawiciel pierwszego roku studiów. Zgromadzeni wysłuchali również wykładu gen. dyw. dr Cezarego Podlasińskiego - Dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.

- Bardzo się cieszę, że w tym roku w Jaworznie swoją działalność rozpoczyna Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu w uruchomienie  filii Uczelni w Jaworznie, mieszkańcy będą mogli zdobywać fachową wiedzę i wyższe wykształcenie również w swoim mieście - mówił podczas inauguracji prezydent Tadeusz Kaczmarek.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa na wydziale Nauk Społecznych, kształci jaworznian na kierunku bezpieczeństwo publiczne. Są to studia licencjackie - I stopnia. W ramach kierunku studenci mogą wybrać klika specjalności, m.in. bezpieczeństwo antyterrorystyczne, bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP, specjalność policyjną czy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Inicjatorem poszerzania oferty edukacyjnej w mieście jest od wielu lat Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek, który wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie Dobiesławem Derdą uczestniczyli w pracach nad porozumieniem podpisanym pomiędzy gminą a uczelnią wyższą. Porozumienie o współpracy gminy i uczelni wyższej zostało podpisane 19 maja br. pomiędzy Prezydentem Jaworzna Pawłem Silbertem a Rektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Andrzejem Zduniakiem.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na www.wsb.net.pl

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek