Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Awans zawodowy nauczycieli

23 września 2016, 14:30

Dwudziestu czterech nauczycieli z jaworznickich placówek oświatowych odebrało dzisiaj z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Tadeusza Kaczmarka dokumenty potwierdzające awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Podczas spotkania nauczyciele złożyli również ślubowanie. Aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego pedagodzy musieli odbyć w szkołach staż, który trwał 2 lata i 9 miesięcy, zakończony pozytywną ocena dorobku zawodowego oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

Nauczycielami mianowanymi zostali:

Anna Sieczkowska, Katarzyna Migacz, Agnieszka Mlostek, Olga Jamrozik, Magdalena Bańkowska, Magdalena Graniczna, Joanna Bolek, Jakub Biłyk, Magdalena Suropek-Dygoń, Monika Michael, Anna Wróbel, ks. Andrzej Krupa, Agnieszka Król-Gęborska, Ilona Kocot, Agnieszka Zychler - Gładysek, Sabina Opyd, Dominika Ratajczyk, Klaudia Marecka-Grzybała, Angelika Gierek, Ewa Makowska, Magdalena Karczewicz, ks. Rafał Gzyl, Maciej Rzędzicki, Joanna Łęgowska.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek