Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy kierunek działań na rzecz osób niepełnosprawnych

9 września 2016, 14:40

W jaworznickim Urzędzie Miejskim odbyło się dzisiaj spotkanie organizacyjne dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych. Stało się ono okazją do wymiany opinii i rozpoczęcia prac nad Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2020.

W sali obrad Urzędu Miejskiego pojawili się przedstawiciele instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń, których działania ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych. W czasie spotkania głos zabrał Czesław Smalcerz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Przedstawił on koncepcję dotychczasowego programu oraz najważniejsze priorytety i nowe kierunki działania. Podkreślił również wagę stworzenia rzetelnej diagnozy oraz określenia prostych i czytelnych priorytetów działania.

Przedstawione zostały trzy stanowiska instytucji i osób, które realizują ważne zadania społeczne. Wystąpieniom towarzyszyły prezentacje multimedialne. Pierwszym prelegentem był Łukasz Curyło - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Przedstawił on analizę i efekty działań z zakresu aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. Jako druga głos zabrała Monika Rejdych - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która  zaprezentowała efekty działalności instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych. Na koniec, Monika Włodarczyk-Raczek (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Jaworzno), przedstawiła prezentację na temat Asystenta Osób Niepełnosprawnych.

Kolejne spotkanie odbędzie się 30.09.2016 r. o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek