Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plenerowa wystawa muzeum

9 września 2016, 13:34

W czwartek, 15 września br. na jaworznickim Rynku nastąpi otwarcie nowej wystawy czasowej Muzeum Miasta Jaworzna - „Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich”. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Wystawa plenerowa składa się z 20 plansz uzupełnionych o rekonstrukcje infrastruktury kopalnianej i hutniczej wykonane w rzeczywistej wielkości, przy zastosowaniu oryginalnych technik (obudowa sztolni, cembrowina szybu z kołowrotem, płuczka polska, roszty i piec kupelacyjny do wytopu ołowiu).

Wystawa będzie jednocześnie prezentowana od 15 września do 31 października br. na płycie jaworznickiego Rynku (część hutnicza) i w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera (część górnicza).

***

Podstawę dla ukazania historii górnictwa kruszcowego stanowi dzieło Georgiusa Agricoli De re metallica libri XII – mówi Adrian Rams, autor wystawy - było to dzieło życia Agricoli, pracę nad nim rozpoczął w 1527 roku – zaczął zbierać materiały i czynić bezpośrednie obserwacje.

Niewątpliwą ozdobą książki są liczne drzeworyty, które – w ogólnej liczbie 273 – przedstawiają warunki występowania surowców kopalnych w przyrodzie, eksploatację górniczą i procesy hutnicze oraz podnoszą jego wartość i popularność dzieła. Zostały one wykonane w niezwykle przejrzysty sposób, dając świetnie wyobrażenie o pracy górnika i hutnika, teraz zostaną zamieszczone na planszach wystawy. Na wystawie będzie można poznać m.in. polski sposób przeróbki rud ołowianych, wykorzystywany powszechnie w regionie śląsko-małopolskich złóż kruszcowych.

- Górnictwo kruszcowe było istotnym elementem rozwoju gospodarczego i kulturowego ziem położonych na pograniczu Śląska i Małopolski w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pierwsze wzmianki dotyczące najdawniejszych dziejów jaworznickich osad związane są nierozerwalnie z wydobyciem ołowiu. Również bogata tradycja górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie wywodzi się w prostej linii od tradycji lokalnego górnictwa kruszcowego, którego początki mogą być z powodzeniem datowane na XII wiek – przypomina dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik.

Polska od średniowiecza do końca wieku XVII była jednym z największych producentów ołowiu w Europie, handel ołowiem stanowił istotną gałąź handlu małopolskiego. Działalność górnicza z powodzeniem uzupełniała podstawową działalność rolniczą społeczeństwa wiejskiego. Wobec tego eksploatacja złóż kruszców była powszechnym źródłem dochodu dla mieszkańców regionu w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Obrazek