Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno - centrum wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego

1 września 2016, 15:54

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 z udziałem Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Jaworzna.

Umiejscowienie tegorocznej inauguracji w Jaworznie, jak podkreślali organizatorzy jest nieprzypadkowe. Oświatę czekają duże zmiany i jednym z ważniejszych punktów agendy tych zmian jest wzmocnienie kształcenia zawodowego. Uczniowie szkół i centrów zawodowych mają budować przyszłą kadrę pracowników dla specjalistycznych gałęzi gospodarki. Modelowym przykładem współpracy szkolnictwa i gospodarki jest właśnie utworzone w mieście Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uroczystość rozpoczęła się w południe wprowadzeniem sztandaru i hymnem państwowym. Następnie głos zabrała Dyrektor CKZiU Simona Smugowska witając gości i przybliżając działalność Centrum. Następnie przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili organizatorzy uroczystości: Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty, która odczytała fragmenty listu i życzenia od Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej oraz Paweł Silbert - Prezydent Miasta Jaworzna.

Po oficjalnej części wydarzenia, jaworzniccy uczniowie zaprezentowali program artystyczny upamiętniający wybuch II Wojny Światowej i bohaterstwo polskich żołnierzy. Wspominano również o ofierze życia zamordowanych po wojnie polskich bohaterów - Danuty Siedzikówny "Inki" oraz Feliksa Selmanowicza "Zagończyka". Spotkanie uświetnił również występ "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcami - Tadeuszem Kaczmarkiem i Moniką Bryl, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer z wicekuratorami. Parlamentarzyści na czele z Ewą Malik i Dariuszem Starzyckim, Jan Kurp, Stanisław Tokarski, przedstawiciele związków zawodowych, Przewodniczący Rady Miejskiej, radni, dyrektorzy miejskich jednostek, placówek oświatowych, instytucji kultury, rektorzy uczelni wyższych, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele podmiotów gospodarczych  oraz społeczność szkolna.

***

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Właśnie dzisiaj - 1 września 2016 r. działalność rozpoczęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Zostało utworzone na bazie funkcjonujących od pięciu lat w jednym budynku: Technikum Energetycznego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Centrum prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

W skład wchodzą następujące szkoły: Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego, Technikum Energetyczne, Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, Liceum Ogólnokształcące dla

Dorosłych, Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych. Szkoły kształcą w zawodach:

  • technik górnictwa podziemnego,
  • technik logistyk,
  • technik elektryk,
  • technik mechatronik,
  • technik informatyk,
  • technik cyfrowych procesów graficznych.

W ww. zawodach prowadzone jest również kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego chociaż nowe, nie jest nowicjuszem na rynku edukacyjnym. Dorobek, osiągnięcia, tradycje, doświadczona kadra i nowoczesna baza dydaktyczna, to dobry fundament dla budowania przyszłości. Szkoła współpracuje z zakładami patronackimi, którymi są TAURON Wydobycie S.A i TAURON Wytwarzanie S.A oraz przedsiębiorcami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Uczestniczy również w programie Erasmus +, organizując staże i praktyki zagraniczne dla uczniów.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek