Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prace w rejonie przejść dla pieszych na Podłężu

24 sierpnia 2016, 12:32

Dzisiaj rano teren wokół planowanego do zamknięcia - z uwagi na stan techniczny - przejścia podziemnego w okolicy głównego przystanku na Podłężu (Aleja Piłsudskiego) został zagrodzony. Prowadzone prace to efekt działań prywatnego właściciela działki, który nabył ją od gminy w 2013 r.

Działka położona jest pomiędzy pawilonem sklepowym a terenem zabudowanym budynkiem wielorodzinnym przy Al. Piłsudskiego 31. Na właścicielu działki - zgodnie z umową sprzedaży - ciąży obowiązek fizycznej likwidacji przejścia podziemnego oraz właściwego oznakowania i jego zabezpieczenia w trakcie przebiegu prac likwidacyjnych.

Z uwagi na zły stan techniczny przejścia oraz funkcjonowanie przejść dla pieszych w poziomie jezdni z wysepkami, przejście podziemne nie pełni swojej dotychczasowej funkcji.

Przypominamy, iż znajdujące się w tym rejonie przejścia (także dwa prawie dokładnie nad obecnym przejściem podziemnym) dla pieszych zostały końcem ubiegłego roku zmodernizowane, doświetlone i wyposażone w infrastrukturę zapewniającą bezpieczne korzystanie.

ObrazekObrazek