Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Możliwe burze z gradem!

5 sierpnia 2016, 11:02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że dzisiaj na terenie Jaworzna mogą wystąpić intensywne burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu oraz gradu. Wraz z opadami może wystąpić także silny wiatr, który w porywach osiągnie nawet 90 km/h.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych.

W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
tel. - (32) 61 - 81 - 890
fax - (32) 61 - 81 - 891