Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapoznaj się z planem "Tuwima - wschód"

3 sierpnia 2016, 11:06

Od 5 sierpnia do 5 września 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuwima - wschód" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje obszar zaznaczony na załączonej obok mapce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1 września 2016 r. (czwartek) na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, o godz. 16.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, do 19 września 2016 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Z projektem planu od 5 sierpnia można się zapoznać również w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.jaworzno.pl/Article/id,19183.html .