Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

PUP dla niepełnosprawnych

29 lipca 2016, 09:58

Niepełnosprawni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy mają szansę na otrzymanie 25 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ma możliwość przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – informuje Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Łukasz Curyło.

Szczegółowe informacje dot. dotacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy – osobiście ul. Północna 9b, pok. 19/ 19a ( w godzinach 8:00 -14:00, w czwartek 8:00 -16:00) lub telefonicznie pod nr. tel 032 61 81 928 lub 032 61 81 929.