Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przyłącz się, czas ucieka!

28 lipca 2016, 11:15

Już tylko dwa miesiące zostało właścicielom nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach Bory i Warpie, a także przy ul. Koniówka i Lipnika na podłączenie się do miejskiej kanalizacji.

- Od czerwca strażnicy miejscy w towarzystwie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji kontrolują posesje pod względem podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz pod względem szczelności szamb. Sprawdzane są dokumenty m.in. umowy dotyczące odbioru ścieków. Łatwo więc porównać ilość zużytej wody z ilością wywożonych ścieków - mówi Sławomir Grucel rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. - Niestety, ta analiza często ujawnia rozbieżności. W takich przypadkach MPWiK zwraca się do PINB z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy. A to zgodnie z przepisami budowlanymi może oznaczać konieczność przeprowadzenia ekspertyzy szczelności zbiornika. Badanie to może okazać się dość kłopotliwym i kosztownym zadaniem, związanym m.in. z odsłonięciem i odkopaniem zbiornika oraz badaniem stanu izolacji ścian zbiornika.

Procedura wygasa w przypadku dokonania przez mieszkańca ekspertyzy i doprowadzenia zbiornika bezodpływowego do standardów technicznych, czyli jego uszczelnienia i izolacji lub w przypadku wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej, jeśli mieszkaniec posiada  techniczną możliwość. Ostatnie wydaje się pod względem ekonomicznym najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem, patrząc chociażby na obecne, wysokie koszty wywozu jednego metra sześciennego nieczystości przez beczkowozy oraz koszty wykonania ekspertyzy szczelności zbiornika. Ponadto podłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe, a całość prac można zlecić wodociągom.

- Z myślą o mieszkańcach oraz o szybkim i sprawnym ich przyłączaniu do sieci sanitarnej, MPWiK Sp. z o. o. uruchomiło nową usługę. Dostosowaną do obecnych przepisów prawa oraz standardów budowlano - technicznych. Usługę polegającą na całościowej i kompleksowej budowie przyłącza, która prowadzona jest przez doświadczonych pracowników, posiadających stały, aktualny dostęp do niezbędnych informacji z zakresu przebiegu i budowy sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu cała procedura przeprowadzana jest szybko i sprawnie, pozostawiając wszelkie formalności
do załatwienia po stronie wodociągów
– dodaje Sławomir Grucel.

Jednym słowem budowę przyłącza można zlecić MPWiK. W cenie jest pełna obsługa. Wodociągi wykonają projekt, uzgodnienia branżowe oraz geodezyjne, a także wybudują przyłącze z 10-letnią gwarancją. Część płatności może być rozłożona na raty. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie MPWiK ul. św. Wojciecha 34 oraz pod numerem telefonu 32 3186037. Ponadto nadal Mieszkańcy mogą na tę inwestycję uzyskać dotację z Urzędu Miasta sięgającą nawet połowy wartości przyłącza (nie więcej niż 2 000 zł). Szczegóły – w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Dwornickiego 5, pod numerem telefonu 32 616 16 82, oraz na stronie internetowej http://bip.jaworzno.pl/ w zakładce Przyłącza kanalizacyjne.

Termin budowy przyłączy upływa 30 września tego roku.