Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa remont cmentarza komunalnego na Wilkoszynie

19 lipca 2016, 10:24

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych prowadzi remont cmentarza na Wilkoszynie. Do końca sierpnia br. zostaną wykonane nowe nawierzchnie głównej alei cmentarza i placu przed kaplicą. Zostaną także odbudowane schody oraz zamontowane nowe ławki i kwietniki.

Aktualnie trwająca przebudowa obejmuje ciągi piesze znajdujące się w głównej osi cmentarza. Wykonawca zlikwidował starą nawierzchnię i układa nową z kostki brukowej. Tegoroczna inwestycja na cmentarzu obejmie swoim zakresem także nadszarpniętą "zębem czasu" nawierzchnię placu przed kaplicą cmentarną. Kaplica zyska także nowe wejście i rampę najazdową, w związku z czym poprawi się jej dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na koniec zostaną zainstalowane nowe ławki i kwietniki.

Ze względu na prowadzone prace osoby odwiedzające cmentarz komunalny na Wilkoszynie w najbliższych dniach mogą napotkać pewne utrudnienia, za co MZNK serdecznie przeprasza. Przebudowa powinna zakończyć się w sierpniu tego roku.

Modernizacja cmentarza komunalnego na Wilkoszynie prowadzona jest etapami od kilku lat. Na zaplanowane w tym roku działania gmina przeznaczyła łącznie milion złotych.

ObrazekObrazekObrazekObrazek