Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Reorganizacja kontroli biletowej

6 lipca 2016, 13:14

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zakończyło współpracę z Firmą Kontrolersko-Windykacyjną "Hunter". Kontrole biletów w autobusach przeprowadzać będą etatowi pracownicy PKM Spółka z o.o. legitymujący się nowym wzorem identyfikatora.

Tak jak dotychczas użytkowane będą mobilne urządzenia do weryfikacji biletów zapisanych na Jaworznickiej Karcie Miejskiej. Opłaty dodatkowe wystawione przed jak i po 1 lipca należy uiszczać precyzyjnie zgodnie z informacjami zawartymi na drukach otrzymanych od kontrolera podczas kontroli.

Opłaty wystawione do 30 czerwca:

PKM Spółka z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Krakowska 9
mBank S.A. Oddział Regionalny Katowice
13 1140 1078 0000 3107 6600 1017

Opłaty wystawione po 1 lipca:

PKM Spółka z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Krakowska 9
mBank S.A. Oddział Regionalny Katowice
67 1140 1078 0000 3107 6600 1015

Jednocześnie informujemy, że zakończenie współpracy z dotychczasowym podmiotem kontrolującym bilety nie oznacza przedawnienia wystawionych do 30 czerwca opłat dodatkowych i będą one skutecznie windykowane.

Obrazek