Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Metropolia obiektem pytań

1 lipca 2016, 15:17

Metropolia stała się nośnym tematem, mimo wielu publikacji i doniesień medialnych nadal budzi niemałe zainteresowanie. Pojawiają się pytania, na które chętnie odpowiadamy. Tak jest też w tym przypadku - odpowiadamy na pytania redakcji portalu jaw.pl. Musieliśmy zmierzyć się z zagadkowymi pytaniami, nieco pomylonymi pojęciami i niepowiązanymi faktami. Ułożyliśmy to jednak w logiczną całość i poniżej zamieszczamy odpowiedzi. Zachowaliśmy oryginalną pisownię.

1. Pytanie: „Dlaczego pan prezydent nie poinformował radnych Rady Miejskiej o spotkaniu w MSWiA (w sprawie GZM) i jego uczestnikach (mających także propozycje zmian do projektu nowej ustawy)?”

Odpowiedź:
Spotkanie międzyresortowe, które odbyło się 15 czerwca w MSWiA nie dotyczyło Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), a nowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Zostali na nie zaproszeni wnioskodawcy zmian, tj. wszyscy którzy w stosunku do opublikowanego przez MSWiA projektu zgłosili swoje uwagi. Jaworzno takie przesłało.

Radni zostali poinformowani o udziale prezydenta w spotkaniu w Warszawie:

  • pisemnie, 16 czerwca br.
  • osobiście, 21 czerwca br., podczas dwóch spotkań poświęconych dotychczasowym działaniom miasta w temacie metropolii oraz projektowi uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wystąpienia z GZM, podczas tych spotkań, prezydent informował także o innych uwagach zgłoszonych przez wnioskodawców.
  • mailowo, otrzymując pakiet informacji po ww. spotkaniach, w tym „kalendarz wydarzeń metropolitalnych” uwzględniający również spotkanie w Warszawie

Ponadto spotkanie 15 czerwca w Warszawie stało się również szeroko komentowanym faktem medialnym, o którym mówiono, pisano i... czytano.

2. Pytanie: „DLaczego jednak po spotkaniu w MSWiA pan prezydent prosił radnych o zgodę na wyjście z GZM?”

Odpowiedź:
Spotkanie w MSWiA, gdzie m.in. Jaworzno prezentowało swoje uwagi, nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Projektodawcy nowej ustawy nie zaakceptowali wówczas wnoszonych przez uczestników spotkania propozycji zmian. Nic nie wskazywało też, że sytuacja odmieni się po spotkaniu. Oznaczało to, że do Sejmu trafi projekt ustawy z niekorzystnymi zapisami dla naszego miasta. Argumentem przemawiającym za nie uwzględnieniem Jaworzna w nowych strukturach metropolii była rezygnacja z członkostwa w GZM. Związek ten miał bowiem z założenia wejść w skład śląskiej metropolii, stanowiąc jej trzon.

Także i dzisiaj, nasze wyjście z GZM jest aktualne, tym bardziej że zatraciła się formuła naszej obecności w tej strukturze. Zmiany do nowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, uwzględniające większość postulatów zgłaszanych przez Prezydenta Pawła Silberta otrzymaliśmy 24 czerwca br. Jeśli zaproponowane rozwiązania zostaną ujęte w ostatecznym tekście ustawy, prezydent będzie mógł zarekomendować mieszkańcom, by Jaworzno współtworzyło nowy związek. To będzie wybór świadomy, a nie wynikający tylko i wyłącznie z dotychczasowej obecności w GZM.

3. Pytanie: „Dlaczego te same zapisy dot. transportu w obowiązującej ustawie nie wzbudziły obaw u Prezydenta, a widniejące w pierwszym projekcie PiS już tak?”

Odpowiedź:
Zapisy dotyczące transportu publicznego w obowiązującej ustawie i projekcie nie były takie same. Były różne. Zarówno w obowiązującej ustawie jak i w pierwszym projekcie przedstawionym tylko dla województwa śląskiego zapisy dot. m.in. transportu publicznego budziły obawy i wątpliwości. Nasza korespondencja w tej sprawie sięga okresu od marca br.

4. Pytanie: „Który artykuł w projekcie nowej ustawy nakazywał nam oddanie ewentualnej metropolii PKM Jaworzno?”

Odpowiedź:
Przedostatni projekt ustawy zakładał w art. 50 (dla gmin) i art. 51 (dla miast na prawach powiatu), że gminy/miasta na p.powiatu i ich jednostki organizacyjne tracą zdolność  do realizacji zadań publicznych (m.in. publicznego transportu zbiorowego) na rzecz związku metropolitalnego. Zasady wykonywania zadań publicznych określał art. 12, a zadania publiczne – art. 13.
Na bazie tych zapisów metropolia pozbawiłaby nas zadania własnego jakim jest transport publiczny, sprowadzając gminy właściwie do dwóch rozwiązań: likwidacji przewoźników lub też bezpłatnego przekazania ich Metropolii. Na to nie mogliśmy się zgodzić.