Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent otrzymał absolutorium

23 czerwca 2016, 12:15

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Podczas sesji radny Dawid Domagalski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą prezentacją dotyczącą wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek