Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasłużone dla miasta

23 czerwca 2016, 10:02

Wiesława Polańska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zofia Orzechowska - była wiceprezes ZLO Sp. o.o. dołączyły do grona osób uhonorowanych dyplomem "Za zasługi dla miasta Jaworzna". Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zasłużonym wręczono pamiątkowe dokumenty i kwiaty.

Radni jednogłośnie przyznali obu Paniom dyplomy honorowe za zasługi dla miasta Jaworzna.

Pani Wiesława Polańska w administracji samorządowej jest zatrudniona od października 1974 r., natomiast w służbach zatrudnienia od 1988 r. - począwszy od Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Jaworznie, poprzez zatrudnienie na stanowisku Kierownika Rejonowego Biura Pracy, Rejonowego Urzędu Pracy, a obecnie na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Od samego początku pojawienia się zjawiska bezrobocia jest zaangażowana w rozwiązywanie problemów z nim związanych, a w szczególności w podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Pani Zofia Orzechowska ukończyła studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Przez wiele lat angażowała się w ochronę zdrowia mieszkańców Jaworzna. W 2007 r. została odznaczona honorową odznaką Ministra Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia" z okazji 30-lecia pracy zawodowej oraz 15-lecia Zespołu Lecznictwa Otwartego i 5 rocznicy funkcjonowania ZLO jako Spółki. Od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. była Wiceprezesem Zarządu Spółki. W 2011 r. otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej. Od 30 września 2015 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Lecznictwa Otwartego.

***

W gronie osób zasłużonych dla miasta Jaworzna znajdują się: Zofia Orzechowska, Wiesława Polańska, Marek Nowak, Wiesława Osuszek, Mirosław Ciołczyk, Józef Kurek, Janusz Guja, Jan Kurp, Władysław Wiśniewski, Teresa Smyl, Maria Pieczara, Basia Trzetrzelewska, Jan Sierko, Zbigniew Kalamat, Andrzej Karweta, Czesław Kempiński, Stanisław Panek, Marian Szumiło - Kulczycki, Andrzej Węglarz, Kazimierz Kielski, ks. Julian Bajer, Józef Micherda, ks. Józef Lenda, Stefan Ciepliński, Wojciech Dziedziak, Stanisław Nowakowski i Władysław Witek.

ObrazekObrazekObrazek