Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Regionalne ćwiczenia obronne 2016

8 czerwca 2016, 11:10

Od 7 do 17 czerwca 2016 r. trwają Regionalne ćwiczenie obronne - "RĆO-2016", które realizowane są wspólnie z ćwiczeniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod kryptonimem "Anakonda-16". W ramach ćwiczeń prowadzone są działania obronne realizowane przez Siły Zbrojne RP i siły sojusznicze na części terytorium państwa. Decyzją Wojewody Śląskiego udział w ćwiczeniu bierze również Jaworzno.

Tematem Regionalnego ćwiczenia obronnego 2016 r. jest realizacja zadań obronnych przez organy administracji publicznej, w tym wynikających z obowiązków państwa-gospodarza podczas reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Regionalne ćwiczenia obronne 2016 obejmują planowanie, organizację i realizację zadań obronnych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne elementy pozamilitarnych struktur obronnych państwa w warunkach współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

- Oczekiwanym efektem szkoleniowym na terenie naszego miasta jest zgranie ćwiczących elementów administracji samorządowej oraz wyznaczonych jednostek miejskich realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa - mówi Monika Gacek z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

W związku z organizacją ćwiczeń do 10 czerwca br. w godzinach 7:30 - 17:00 odbywać się będzie trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego mogą być uruchomione na terenie Jaworzna syreny alarmowe emitujące: dźwięk modulowany -  trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu, dźwięk ciągły - trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.