Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Startuje przebudowa ul. Północnej

1 czerwca 2016, 08:33

W poniedziałek, 6 czerwca br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Północnej, których wykonawcą jest firma SKANSKA S.A. Roboty prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta.

Zakres przebudowy 330 metrowego odcinka obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów do posesji z kolorowej kostki brukowej. Oprócz tego powstanie kanalizacja deszczowa z ulicznymi wpustami, a także elementy uspokojenia ruchu. Uzupełnione zostanie również brakujące oświetlenie na przebudowywanym fragmencie.

- W związku z rozpoczynającymi się niebawem pracami informujemy, iż wprowadzone zostaną zmiany w obowiązującej obecnie organizacji ruchu . Na przedmiotowym odcinku ul. Północna zostanie całkowicie zamknięta, jednak umożliwione zostanie dojście oraz dojazd do posesji i garaży zlokalizowanych na przebudowywanym fragmencie ul. Północnej. Prace planowane są do realizacji w okresie od 6 czerwca do 31 sierpnia br. – mówi Emilia Tura, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Niezależnie od powyższego zakresu prac w okresie wakacji letnich Miejski Zarząd Dróg i Mostów dokona wymiany nawierzchni na drugim odcinku ulicy Północnej w rejonie parkingu przy siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.