Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe kierunki studiów w Jaworznie

20 maja 2016, 10:29

W czwartek, 19 maja Prezydent Jaworzna Paweł Silbert i Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Andrzej Zduniak podpisali porozumienie o współpracy gminy i uczelni wyższej. Dzięki współpracy już od października br. jaworznianie będą mieli okazję studiować innowacyjne kierunki związane z bezpieczeństwem.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa na wydziale Nauk Społecznych, będzie kształcić jaworznian na kierunku bezpieczeństwo publiczne. Będą to studia licencjackie – I stopnia.

W ramach kierunku studenci będą mogli wybrać klika specjalności, m.in. bezpieczeństwo antyterrorystyczne, bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP, specjalność policyjną czy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Inicjatorem poszerzania oferty edukacyjnej w mieście jest od wielu lat Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek, który wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie Dobiesławem Derdą uczestniczyli w pracach nad porozumieniem podpisanym pomiędzy gminą a uczelnią wyższą.