Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kredyt długoterminowy - odpowiadamy na pytania

10 maja 2016, 12:56

W związku z pytaniami otrzymanymi od redakcji gazety "Co Tydzień" dotyczącymi przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 40 mln złotych, Urząd Miejski odpowiada.

Pytanie: Czy przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 40 mln złotych został już rozstrzygnięty? Jeżeli tak, to kto zwyciężył?

Odpowiedź: Zgodnie z uchwałą Nr  XV/197/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna, Prezydent Miasta jako organ wykonawczy został upoważniony do przeprowadzenia procedury przetargowej na zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 40 mln zł. Przetarg jest w trakcie realizacji i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa powinna zostać zawarta do dnia 10 czerwca br.

Pytanie: Na co zostaną przeznaczone te środki? Proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź: Wykaz wydatków majątkowych, które zaplanowane zostały do sfinansowania kredytem długoterminowym w roku 2016 zamieszczony jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19260.html. W zakładce "Budżet miasta na 2016 rok - kredyt długoterminowy" zamieszczane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego oraz zarządzenia zmieniające (pierwsze informacje zamieszczono w dniu 4.01.2016 r.)

Pytanie: Ile obecnie wynosi zadłużenie miasta wraz z odsetkami, a ile będzie wynosiło po zaciągnięciu kolejnego kredytu w wysokości 40 mln zł (proszę o podanie również kwoty z odsetkami).

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dług publiczny wyraża się w wartości nominalnej  zobowiązań. Zgodnie z księgami rachunkowymi zadłużenie miasta na dzień 29 kwiecień 2016 r. wynosi 114.315.652,01 zł z tytułu kredytu oraz 12.210.334,79 zł z tytułu odsetek (zmienna stawka WIBOR  + stała marża banku).

Pytanie: Czy w najbliższym czasie gmina będzie planowała zaciąganie kolejnych kredytów długoterminowych? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2016-2026, na dzień 29 kwietnia br. gmina nie planuje zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego.

***

Jednocześnie wyjaśniamy, że informacja zamieszczona w numerze 17/1283 "Co Tydzień" o zaciąganym kredycie na rolowanie długów jest nieprawdziwa. Wskazanie w uchwale budżetowej na 2016 rok sposobu przeznaczenia przychodów z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 oraz na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wynika wyłącznie z wymogów przepisów ustawy o finansach publicznych, która jednoznacznie określa kolejność prezentowania danych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie miasta. Zaplanowane dochody w budżecie miasta na 2016 rok (wg stanu na 29.04.2016 r.) to kwota 433,7 mln zł. Planowane wydatki majątkowe opiewają na kwotę 66 mln zł, podczas gdy planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi 40 mln zł.