Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Policyjna mapa bezpieczeństwa

4 maja 2016, 16:10

W Jaworznie zaczęła działać – pierwsza w Polsce! - lokalna „mapa bezpieczeństwa”, która jest częścią policyjnego systemu informatycznego pn. "Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". Projekt jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Jest to także jedno z narzędzi służących poprawie komunikacji między Policją a społeczeństwem.

Prezentacja nowego projektu, połączona z podpisaniem porozumienia pomiędzy Policją a Urzędem Miejskim w sprawie realizacji akcji informacyjnej na temat "Mapy bezpieczeństwa", odbyła się w środę - 4 maja, w magistracie. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl, komendant jaworznickiej Policji mł. insp. Grzegorz Baczyński, poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, komendant Straży Miejskiej Artur Zięba oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Zbigniew Piątek.

- Podpisane porozumienie to kolejny element długotrwałej i dobrej współpracy Miasta z Policją. Liczymy na to, że tworzona przez funkcjonariuszy, a udostępniana na miejskiej stronie internetowej mapa bezpieczeństwa będzie narzędziem chętnie wykorzystywanym przez mieszkańców i przyczyni się do jeszcze większego angażowania się w jaworznian w poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta - mówi prezydent Monika Bryl. - Mapa bezpieczeństwa to ciągle projekt rozwojowy i na pewno będziemy wspólnie pracować nad jego udoskonalaniem, cieszę się jednak, że Jaworzno po raz kolejny jest liderem wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Ideą nowego systemu jest prezentowanie na mapach dostępnych w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw, zdarzeń w ruchu drogowym, jak również interwencji policyjnych przeprowadzanych w miejscach publicznych. Każdy rodzaj zdarzenia jest zaznaczony innym kolorem oraz opatrzony numerem i nazwą jednostki, która zajmuje się sprawą. Na mapie można sprawdzić m.in., gdzie i kiedy doszło do kradzieży, rozboju czy włamania oraz ile razy w danym rejonie interweniowała Policja.

Mówiąc w uproszczeniu, mapy bezpieczeństwa są uporządkowanym zbiorem policyjnych interwencji w jednym miejscu. Wiele tego typu informacji docierało do tej pory do mieszkańców poprzez strony internetowe jednostek Policji, jak również przy pomocy mediów czy portali społecznościowych, nigdy dotąd nie prezentowano jednak tak kompleksowo wszystkich zgłoszeń przy użyciu jednego narzędzia.

Mapa bezpieczeństwa jest kolejnym elementem realizowanego z dużym powodzeniem programu „Tarcza”, który służy kompleksowemu rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa na terenie Jaworzna, przy współpracy władz samorządowych i służb mundurowych.

- W naszym mieście, nowy policyjny system świetnie wpisuje się w realizowany już jedenasty rok program „Tarcza”. Jestem pewien, że nowe narzędzie będzie kolejnym elementem sprawnego, jaworznickiego systemu bezpieczeństwa i wpłynie ono dodatkowo na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców - mówi poseł Starzycki, który jako zastępca prezydenta Jaworzna był inicjatorem „Tarczy”.

Warto wspomnieć, że podobne „systemy monitorujące” uruchomiono w różnych krajach. Najbardziej chwalona jest mapa działająca w Chicago. Program „crimi”, na bazie którego powstała jaworznicka mapa bezpieczeństwa, zrealizowano w oparciu o chicagowską szkołę socjologii, dla której charakterystyczne jest wbijanie na mapie miasta różnokolorowych szpilek, obrazujących różne zjawiska społeczne.

- Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń - podkreśla komendant Grzegorz Baczyński. - Liczymy na to, że nasz system pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród jaworznian, lepszą kontrolę pracy funkcjonariuszy i poprawę relacji Policji z mieszkańcami.

Aktualna mapa zagrożeń, w wersjach ukazujących interwencje za cały 2016 r. oraz za bieżący miesiąc, dostępna jest w zakładce pn. "Policyjna mapa bezpieczeństwa". Docelowo wszystkie dane będą aktualizowane raz w tygodniu. Warto podkreślić, że system zawiera dane kontaktowe Policji, przypisane do konkretnego zdarzenia, więc osoby posiadające informacje o danym przestępstwie, mogą w łatwy i anonimowy sposób poinformować o tym odpowiednią komórkę KMP.