Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Taryfa za wodę i ścieki bez zmian

29 kwietnia 2016, 14:21

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli zaproponowaną przez jaworznickie wodociągi "Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków". Oznacza to, że cena wody i ścieków w 2016 roku nie ulegnie zmianie. 

Cena wody, która w 2014 roku została obniżona o 16 groszy, nie ulegnie zmianie już drugi rok z rzędu. Podobnie zresztą jak opłaty stałe, które także od kilku lat nie były zwiększane. Przyjęta taryfa oznacza, że koszt wody zostanie utrzymany na poziomie 5,23 zł, a ścieków na poziomie 8,95 zł za metr sześcienny. Biorąc pod uwagę szeroki zakres inwestycji realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, utrzymanie niezmienionych stawek trzeba uznać za duży sukces, wynikający z dobrej gospodarności spółki.

W okresie ostatnich 5 lat MPWiK zmodernizował i wybudował 150 km sieci wod-kan, za ponad 200 mln zł. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ul. Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, ul. Kasztanowej, Lipowej, Cyprysowej. Zmodernizowano także ujęcie wody pitnej J. Dąbrowski, produkujące wodę dla 5 tysięcy mieszkańców Jaworzna. 

W latach 2012 – 2014 wybudowano 100 km kanalizacji w 6 dzielnicach dla blisko 15 tysięcy mieszkańców. W 2013 wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej Piaskownia. Dzięki temu, Jaworzno w ponad 90 proc. dostarcza i produkuje wodę z własnych źródeł. Po uruchomieniu ujęcia, pierwszy raz w historii miasta obniżono cenę wody. Firma zainwestowała także znaczące środki na modernizację oraz zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, służącego do kontroli i badania jakości wody na terenie miasta. 

W najbliższych latach Spółka planuje kolejne milionowe inwestycje, m.in. budowę kanalizacji w Jeleniu, Dąbrowie Narodowej oraz w Byczynie. MPWiK od lat podejmuje także szereg działań z zakresu  restrukturyzacji i optymalizacji kosztów m.in. poprzez dyscyplinę wydatków w każdej komórce organizacyjnej, zakup sprzętu pozwalającego zmniejszyć koszty bieżącej eksploatacji, a także poprzez wprowadzenie comiesięcznego odczytu i rozliczenia odbiorców, elektronicznej faktury oraz efektywnej windykacji należności.