Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapoznaj się z planem dla terenu górniczego "Byczyna"

15 kwietnia 2016, 14:23

Od 22 kwietnia do 23 maja 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje częściowo Byczynę, Cezarówkę Dolną oraz Koźmin, zgodnie z zamieszczonym załączoną mapką.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 maja 2016 r. (czwartek) w Klubie "Niko" w Byczynie przy ul. Korczyńskiego 10, o godz. 17.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, do 7 czerwca 2016 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Z projektem planu od 22 kwietnia br. będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej.