Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wraca ulga dla rodzin wielodzietnych

8 kwietnia 2016, 10:42

Na ostatniej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Członkowie rodzin 3+ będą płacić za śmieci 11 zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, mimo sprzeciwu wielu przedstawicieli samorządu lokalnego, w tym ówczesnego zastępcy prezydenta Dariusza Starzyckiego, weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta znosiła możliwość udzielania przez gminy ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybranym grupom mieszkańców. Tym samym zapis uchwały rady miejskiej o obniżonej opłacie dla rodzin wielodzietnych stał się nieważny.

Na zmianę przywracającą możliwość udzielania ulg między innymi rodzinom wielodzietnym trzeba było poczekać niemal okrągły rok. Wprowadzona niedawno kolejna nowelizacja ustawy regulującej gospodarkę odpadami w gminach pozwalają na ponowne wprowadzenie ulg dla dużych rodzin.

W ubiegłym tygodniu Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę, która pozwoli rodzinom wychowującym troje lub więcej dzieci na płacenie niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjętą uchwałą jaworznickie rodziny spełniające warunki ustawy z 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny będą uiszczać opłatę w wysokości 11 zł od osoby miesięcznie, czyli o 4 złote niższą od normalnej opłaty za odpady segregowane.

Aktualnie uchwała analizowana jest przez prawników Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W tej chwili rodziny wielodzietne mogą już przygotować wszystkie wymagane dokumenty, aby w momencie, w którym nowe przepisy zaczną obwiązywać, zgłosić się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w celu szybkiego załatwienia ulgowej stawki. W przypadku osób zamieszkujących budynki wielorodzinne wniosek i stosowne dokumenty składa wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Aby rodzinie została przyznana ulga w stawce opłaty za śmieci należy:

  • Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia.
  • Przedłożyć Kartę Dużej Rodziny członków rodziny, której zwolnienie będzie dotyczyło (jeśli rodzina nie posiada Karty należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny).
  • Złożyć oświadczenie o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.

Pomoc i odpowiedzi na pytania
Informacji na temat deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie, pod numerami telefonów: (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66, e-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl lub osobiście na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 - 15:00, czwartek w godzinach 7:00 - 17:00.