Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Program oddłużeniowy zapobiega eksmisjom

4 kwietnia 2016, 08:00

Osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy. Z myślą o nich kilka lat temu w naszym mieście powstał program oddłużeniowy.

- Moje długi wynosiły prawie sto tysięcy złotych - mówi pan Kazimierz, mieszkaniec Jaworzna. - Zostałem eksmitowany z mieszkania do lokalu socjalnego, ale nadal nie płaciłem opłat związanych z utrzymaniem mieszkania, groziła mi kolejna eksmisja, tym razem na bruk.

Z takimi historiami pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie spotykają się w pracy na co dzień. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i popadła w tarapaty finansowe. Spirala długów nakręcała się coraz szybciej. Na szczęście osoby zalegające z opłatami za mieszkania komunalne, nie są pozostawione same sobie. Właśnie dla nich został stworzony program oddłużeniowy.

W gminie funkcjonuje kilka form pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Dług można odpracować, poprosić o rozłożenie go na raty lub ubiegać się o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Najbardziej korzystnym dla dłużników i jednocześnie najpopularniejszym w Jaworznie jest program pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Rodzina, która na dzień 30 czerwca 2006 r. miała co najmniej 6-miesięczne zaległości, przystępując do programu podpisuje kontrakt socjalny i zobowiązuje się do regularnego spłacania zaległości w zamian za określone korzyści - częściowe umorzenie długu.

- Nie miałem pracy, nie mogłem opłacać mieszkania. Dowiedziałem się o programie oddłużeniowym i postanowiłem spróbować. W tym samym czasie moja sytuacja finansowa uległa poprawie, otrzymałem stałe świadczenie, dzięki czemu przez dwa lata opłacałem bieżące opłaty i ratę na poczet zadłużenia - wspomina pan Kazimierz.

Program przewiduje cztery warianty pomocy:

  • odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej w przypadku przystąpienia do programu (w stosunku do osób, które posiadają egzekucję komorniczą wyłącznie z tytułu zaległości czynszowych);
  • umorzenie 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podstawowego osobom, które wnosić będą regularnie opłaty bieżące przez 24 miesiące oraz uregulują w tym okresie co najmniej 10 proc. zaległości,
  • umorzenie 100 proc. odsetek i 20 proc. długu podstawowego osobom, które przeniosą się do lokalu o niższym standardzie w ramach zamiany z kontrahentem (warunkiem umorzenia jest wnoszenie opłat za lokal o niższym standardzie przez 12 miesięcy);
  • umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy będą regularnie opłacać bieżące należności czynszowe.

Zadłużone rodziny najczęściej wybierają drugi wariant. Od wejścia w życie programu kontrakty socjalne zawarły 322 rodziny. 110 z nich nie zrealizowało postanowień programu i nie skorzystało z umorzenia należności głównej w wysokości 50 proc. i odsetek w wysokości 100 proc.

Umowy w sprawie umorzenia zaległości pieniężnych podpisało 139 rodzin, program nadal realizuje 46 rodzin, 25 rodzin zakończyło kontrakt i oczekuje na podpisanie umowy, bądź dopełnia formalności związanych z zakończeniem programu.

- Po dwóch latach, przy pomocy pracowników MOPS-u, złożyłem dokumenty i na podstawie umowy zostało mi umorzone wszystkie odsetki i połowa należności głównej. Spłacam pozostałą część zadłużenia, ok. 40 proc. kwoty, z którą przystępowałem do kontraktu. Program pozwolił mi uniknąć eksmisji i dzięki niemu spłata pozostałych długów stała się realna. Wiem teraz, że opłacanie mieszkania to podstawa. Mam nadzieję, że po spłacie zadłużenia otrzymam mieszkanie o lepszym standardzie - podkreśla pan Kazimierz.

MZNK we współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie na bieżąco prowadzi czynności sprawdzające, które polegają na kontroli comiesięcznych wpłat osób uczestniczących w programie.

- Pozwala to na szybką weryfikację i zniwelowanie zauważonych uchybień dotyczących zarówno uiszczania bieżących opłat jak i spłaty rat. W konsekwencji takie sprawdzenie postępów jeszcze bardziej motywuje uczestników programu do terminowego wnoszenia opłat - mówi Elżbieta Jach, zastępca dyrektora MZNK.

Motywacja jest bardzo ważna i potrzebna, ponieważ do programu oddłużeniowego można przystąpić tylko raz, a brak wpłat lub nie zmniejszenie zadłużenia o 10 proc. powoduje odmowę umorzenia.
Na koniec statystyka z 2015 roku. Kontrakt podpisało 31 rodzin. Łączna kwota umorzonych zaległości w roku 2015 wynosiła 1 297 880,28 zł i obejmowała 473 440,20 zł należności głównej oraz 824 440,08 zł tytułem odsetek. Program aktualnie realizuje 46 rodzin.

Wszystkie osoby, które szukają pomocy i do tej pory nie skorzystały z programu, proszone są o kontakt z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie – Dział Gospodarki Lokalowej.