Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Rodzina 500 plus" rusza już 1 kwietnia

31 marca 2016, 14:09

Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już jutro, 1 kwietnia 2016 r. Aby ułatwić mieszkańcom skorzystanie ze świadczeń wychowawczych, w różnych częściach miasta uruchomionych zostanie aż pięć punktów wydawania i przyjmowania wniosków.

W Jaworznie za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwaną ustawą "500 plus" odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który już realizuje świadczenia rodzinne i alimentacyjne. MOPS jest odpowiedzialny za zorganizowanie przyjmowania wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł netto. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium wynosi 1200 zł netto. Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Ważne! Świadczenie wychowawcze to kwota nieopodatkowana i nie będzie liczona do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek w jednym z pięciu punktów wyznaczonych przez MOPS. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Lokale, w których będą przyjmowane wnioski, będą czynne również w soboty. Wnioski można pobrać właśnie w tych lokalach, a także ze strony internetowej MOPS, Urzędu Miejskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli wniosek będzie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Pierwszy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wykaz miejsc, w których - w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie - będzie można składać wnioski:

  • Urząd Miejski - Budynek D, Plac Górników 5 (Centrum)
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b (Podwale)
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jagiellońska 9 (Szczakowa)
  • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże)
  • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Łukasiewicza 7 (Osiedle Stałe)

Punkty przyjmowania wniosków będą czynne w godz.:

  • poniedziałek - 9:00-18:00
  • wtorek-piątek - 9:00-16:00
  • sobota - 9:00-14:00

Więcej na www.mops.jaworzno.pl

 

Obrazek