Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Staruje kwalifikacja wojskowa

30 marca 2016, 13:22

W przyszłym tygodniu - 4 kwietnia - w Jaworznie ruszy kwalifikacja wojskowa, która w 2009 roku zastąpiła powszechny pobór do armii. Objęci są nią głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat - rocznik 1997. Przed komisją powinni się także stawić m.in. panowie w wieku od 19 do 24 lat oraz starsi, którzy nie poddali się wcześniej kwalifikacji, a także kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

W Jaworznie kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego (dostępnego TUTAJ) prowadzona będzie w terminie od 4 do 26 kwietnia 2016 r., w godzinach 6.00 - 14.00, w budynku przy ul. Północnej 9c.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Weryfikacja odbywa się w podobny sposób jak wcześniej pobór. W jej trakcie komisja lekarska określa stan zdrowia i przyznaje kategorię wojskową. Osoby, które nie chce służyć w armii zawodowej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Warto pamiętać, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Prezydent Miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegóły można znaleźć w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.