Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dni Otwarte dla absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy

26 lutego 2016, 12:00

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza 10 marca i 12 maja br. na Dni Otwarte dla absolwentów Szkół Zasadniczych Zawodowych, Ponadgimnazjalnych i Ogólnokształcących  podczas których zaprezentowane zostaną oferty PUP w zakresie aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy.

- W trakcie spotkań z młodzieżą doradcy zawodowi, doradcy klienta, specjaliści ds. aktywizacji, pracownicy działu ewidencji świadczeń i rejestracji przedstawią wszystkie możliwe formy pomocy jakie Urząd oferuje osobom młodym wchodzącym na rynek pracy - mówi Grażyna Bąba Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. - Młodzieży zostanie również przybliżona rola doradców klienta i doradców zawodowych w wyborze szkoleń, dalszej drogi edukacji i zawodu. Młodzież zostanie także zapoznana z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych, możliwościami korzystania ze stażu, ofert pracy oraz dotacji na otwarcie własnej działalności.

Dni otwarte odbędą się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ul. Północna 9b:

  • 10 marca 2016 r, w godzinach od 15:00 do 17:00,
  • 12 maja 2016 r., w godzinach od 15:00 do 17:00.