Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe oblicza osiedlowych "rynków"

3 marca 2016, 14:33

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i uatrakcyjnianie jaworznickich osiedli to jeden z ważniejszych projektów, które w najbliższych latach będą realizowane w naszym mieście. Pierwsi na modernizację dzielnicowych placów mogą liczyć mieszkańcy Jelenia i Byczyny. W tej drugiej dzielnicy, dobiegają już końca prace w terenie. W tym roku rozpoczną się również działania dotyczące przebudowy placów w Osiedlu Stałym, Śródmieściu, Dąbrowie Narodowej i Długoszynie.

Głównym przedsięwzięciem, w ramach którego będą rewitalizowane jaworznickie dzielnice, jest projekt pn. "Miasto Siedmiu Rynków". Po ubiegłorocznych konsultacjach, podczas których mieszkańcy razem z architektami wypracowali wspólny model przebudowy osiedlowych przestrzeni, przyszedł czas na fizyczną realizację prac w terenie. Obecnie dobiegają już końca roboty budowlane przy "centrum" w Byczynie, a kolejnym modernizowanym rynkiem będzie ten w dzielnicy Jeleń. Najprawdopodobniej w III kwartale tego roku ruszy także kolejny cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami, który tym razem pomoże w opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni w Dąbrowie Narodowej i Długoszynie.

W Byczynie stworzona we współpracy z mieszkańcami koncepcja zakładała przebudowę terenu w obszarze pomiędzy ulicami: Korczyńskiego, Baranowskiego i Krakowską. W ramach prac modernizacyjnych przebudowano skwer w centrum Byczyny na rynek oraz ulicę Korczyńskiego na ciąg pieszo - jezdny z atrakcyjną strefą wjazdową oraz parkingiem.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności okolic byczyńskiego rynku poprzez przebudowę układu komunikacji pieszej oraz ciągów pieszo-jezdnych, modernizację nawierzchni utwardzonych oraz budowę nowych urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, w tym również przywrócenie historycznego ujęcia wody w formie fontanny - „stoku”, a także modernizację oświetlenia i montaż monitoringu.

  

- Całość prac budowlanych została już niemal w całości zakończona, do wykonania pozostały roboty brukarskie oraz montaż elementów małej architektury, nasadzenie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej - wyjaśnia Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. - Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, byczynianie będą się mogli cieszyć w pełni gotowym rynkiem już w kwietniu.

Także w drugim kwartale tego roku, Wydział Inwestycji Miejskich planuje rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego innej przestrzeni zawartej w projekcie "Miasto Siedmiu Rynków" - zielonego skweru w Jeleniu. W tym przypadku, z uwagi na plany remontowe innych jednostek, inwestycja będzie podzielona na etapy. W tym roku modernizowana będzie tzw. część rekreacyjna, czyli środek samego rynku. Natomiast prace związane z przebudową dróg będą wykonane w roku przyszłym, po wymianie sieci kanalizacyjnej realizowanej przez MPWiK.

Planowane na ten rok przedsięwzięcie obejmować będzie teren zielony pomiędzy ulicami: Wygoda i Jeleń Rynek, a przygotowany przez mieszkańców i architektów projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności parku i terenów go otaczających poprzez przebudowę układu komunikacji pieszej (w tym wejść do parku) oraz ciągów pieszo-jezdnych, modernizację nawierzchni utwardzonych, budowę nowych urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, w tym również odnowienie historycznej studni, a także - podobnie jak w Byczynie - modernizację oświetlenia i montaż monitoringu.

  

"Miasto Siedmiu Rynków" to jednak nie jedyny projekt zakładający rewitalizację osiedlowych przestrzeni. Równolegle prowadzone są także prace koncepcyjne, zakładające powstawanie miejsc przyjaznych dla mieszkańców w pozostałych dzielnicach. W tym roku dotyczy to dwóch skwerów w Osiedlu Stałym - ul. Kolbego i Inwalidów Wojennych oraz jednego w Śródmieściu - ul. Nowa. Założenia i cele inwestycji w przypadku wszystkich przestrzeni są bardzo spójne, jedyną różnicą jest sposób przygotowywania koncepcji modernizacji.

- W ramach projektu "Miasto Siedmiu Rynków" zorganizowaliśmy szereg spotkań i warsztatów, na których warianty przebudowy wspólnie przygotowywali mieszkańcy dzielnic z architektami. W przypadku pozostałych osiedli postanowiliśmy najpierw ogłosić konkursy architektoniczne, by potem - posiadając już zarys projektu - poddać go ocenie mieszkańców na organizowanych konsultacjach, które ciągle przed nami - tłumaczy naczelnik Cyran.

Wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji oraz konsultacje z mieszkańcami planowane jest na przełom maja i czerwca, a po wypracowaniu ostateczne koncepcji rozpoczną się prace w terenie.