Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

27 lutego 2016, 17:05

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o nadaniu rondu u zbiegu ulic Kolejowej i Rzemieślniczej nazwy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek oraz prezes Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka Łukasz Curyło uroczyście odsłonili tablicę pamiątkową.

Z racji nadania rondu przy ul. Kolejowej nazwy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów przygotował tablice upamiętniające tę bohaterską postać współczesnej historii Polski. Dwie z tablic już w miniony czwartek zostały zamontowane na rondzie, natomiast dzisiaj, w ramach Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Bibliotece nastąpiło uroczyste odsłonięcie jednej z nich.

Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 r. Był oficerem rezerwy Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnym więźniem KL Auschwitz. W zorganizowanej przez niego siatce nazwanej przez Pileckiego ZOW (Związek Organizacji Wojskowej) byli między innymi: Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech - postaci, które już są patronami ulic w Jaworznie. Z pobytu w obozie przesyłał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz, tzw. „raporty Pileckiego”. Był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

Był oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. Dowodzona przez niego placówka broniła strategicznego dla działań powstańczych odcinka Alei Jerozolimskich. Po kapitulacji został jeńcem oflagu Murnau. Po wyzwoleniu obozu wstąpił do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Andersa pod koniec 1945 roku wrócił do kraju, gdzie 5 maja 1947 roku został aresztowany pod zarzutem prowadzenia działalności wywiadowczej na rzecz II Korpusu. W 1948 roku rotmistrz Witold Pilecki został skazany na śmierć i stracony 25 maja 1948 roku. Oskarżenie anulowano w 1990 roku.

W 2006 roku otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego, a w 2013 r. został awansowany do stopnia pułkownika. Cytat z Uchwały Senatu z dnia 7 maja 2008 r.: "Jego heroiczny czyn, jakim było dobrowolne i celowe poddanie się uwięzieniu w KL Auschwitz, a także powojenny, okupiony śmiercią powrót do Ojczyzny stawiają Witolda Pileckiego wśród najodważniejszych ludzi na świecie i powinny stać się dla Europy i świata wzorem bohaterstwa oraz symbolem oporu przeciw systemom totalitarnym. Pilecki został bowiem, jak wielu Polaków, poddany straszliwej próbie niszczącej machiny systemu hitlerowskiego, a po wojnie stalinowskiego. Z obydwu prób wyszedł zwycięsko, choć za swoją postawę zapłacił życiem. (…) Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak - jeśli trzeba - umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków".

Zachęcamy do udziału w obchodach, które zwieńczone zostaną Marszem Pamięci Żołnierzy Wyklętych (wtorek, 1 marca br.) - szczegóły na zamieszczonym obok plakacie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek