Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

15 stycznia 2016, 09:04

fot. © Photographee.eu - fotolia.com

fot. © Photographee.eu - fotolia.com

Kolejny raz niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta mają okazję uzyskać bezpłatne, profesjonalne wsparcie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Wszystko to dzięki programowi - Asystent Osoby Niepełnosprawnej, z którego w Jaworznie można korzystać do 31 grudnia 2016 r.

Głównym celem programu pn. "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" (AON) jest aktywizacja i uspołecznianie osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności, umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej, pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II stopnia), będących mieszkańcami Jaworzna. Korzystanie z usług programu AON jest bezpłatne. Z pomocy Asystenta można korzystać na terenie Jaworzna przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-23:00.

Do zadań Asystenta Osoby Niepełnosprawnej należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej m.in. w:

  • poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej (dojazd w wybrane miejsce, np.: praca, szkoła, przedszkole, placówka rehabilitacyjna, poradnia, sklep itp.);
  • komunikacji z otoczeniem (w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, np. zakupy, wizyta u lekarza);
  • kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, itp.;
  • domu: podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego, spowodowanej ważną koniecznością życiową: załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, losowe zdarzenie (np. pogrzeb);
  • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu pomoc w nauce, rozwój zainteresowań.

Jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy AON jeden raz w tygodniu, w podstawowym czasie jednorazowej usługi 2 godz.

W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej PSOUU Koło w Jaworznie: www.psouujaworzno.org.pl lub w siedzibie PSOUU: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00),
  • złożyć formularz wraz z aktualnym orzeczeniem/decyzją ZUS przez osobę niepełnosprawną lub jej prawnego opiekuna u koordynatora AON, w siedzibie PSOUU Koło w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej (aon@poczta.onet.pl) lub osobiście.

Wszystkie niezbędne informacje w tym zasady zgłoszeń, regulamin oraz listę dostępnych usług można uzyskać wchodząc na stronę www.psouujaworzno.org.pl. Projekt realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, a odpowiedzialne za niego jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie.

Więcej informacji pod nr tel. 32 / 616 35 89 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 14.00 lub mailowo: aon@poczta.onet.pl oraz w poniższym załączniku.

Obrazek