Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Harmonogram odbioru odpadów

7 stycznia 2016, 14:56

Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie został opublikowany nowy harmonogram odbioru odpadów.

W 2016 i 2017 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców Jaworzna będzie zajmowała się spółka MPO. Podobnie jak do tej pory do obowiązków firmy będzie należało także prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8, odbiór przeterminowanych leków w wybranych aptekach oraz zaopatrzenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki na odpady.

W załączonym poniżej pliku można znaleźć aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich dzielnic. Harmonogram będzie też cały czas dostępny na stronie internetowej MZNK w dziale poświęconym odpadom komunalnym (zakładka "Dokumenty do pobrania, harmonogramy odbioru odpadów").