Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dorota Kuczera nowym skarbnikiem miasta

4 stycznia 2016, 08:30

W związku z zakończeniem kariery zawodowej i planem przejścia na emeryturę, od 5 stycznia 2016 r. dotychczasowego Skarbnika Miasta - Wiesławę Osuszek zastąpi na tym stanowisku wieloletni pracownik Biura Skarbnika UM - Dorota Kuczera.

Dorota Kuczera posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości, którą ukończyła 12 kwietnia 2001 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Studia magisterskie w zakresie rachunkowości zarządczej ukończyła w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 8 lipca 2003 r. Od 25 lat związana jest z finansami publicznymi, w tym - od 15 lat - z Biurem Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, współpracując ściśle ze Skarbnikiem Miasta.

Do jej obowiązków należało m.in.: prowadzenie rachunkowości budżetu syntetycznie i analitycznie w zakresie dochodów skarbu państwa, bieżąca kontrola planów finansowych jednostek budżetowych i rachunków dochodów własnych pod względem ich zgodności z budżetem miasta, udział w opracowywaniu sprawozdań opisowych z realizacji budżetu miasta, przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Jaworzna i uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w budżecie miasta i zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej.

Od 16 listopada 2015 r. Dorota Kuczera jest Zastępcą Skarbnika Miasta.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zgodzili się z zaproponowaną przez Prezydenta Miasta kandydaturą i wybrali Dorotę Kuczerę na Skarbnika Miasta.