Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bakteriobójczy ultrafiolet

17 grudnia 2015, 14:09

Od października 2015 roku prowadzona jest modernizacja jednego z największych ujęć głębinowych w mieście, ujęcia "Galmany". Inwestycja związana jest z zabudową nowoczesnych, niskociśnieniowych lamp UV na trzech odwiertach głębinowych.

Ujęcie Galmany znajdujące się w północno - wschodniej części miasta w dzielnicy Warpie. Bazuje na wodach infiltracyjnych, gromadzących się w wyrobiskach byłej kopalni rud galmanu. Ujęcie stanowią trzy studnie głębinowe o głębokości około 98 m, odwiercone w roku 1968 i wyposażone w agregaty głębinowe. Średni pobór wody na ujęciu kształtuje się na poziomie 5000m3/dobę.

- Dzięki zabudowie lamp UV uzyskana zostanie wysoka skuteczność bakteriobójcza ujmowanej wody, co bezpośrednio wiązać się będzie z mniejszym dawkowaniem do niej podchlorynu sodu - tłumaczy Technolog Wody MPWiK Sylwia Kręcichwost.

Oczyszczanie wody z wykorzystaniem źródła światła UV, które zamknięte jest w ochronnej, kwarcowej obudowie, pozwala prześwietlić przepływającą wodę i tym samym zniszczyć wszelkie biologiczne zanieczyszczenia. Ważne jest, że w procesie naświetlania wody nie wprowadza  się do niej nowych substancji chemicznych, nie pozostawia w niej półproduktów. Dezynfekcja UV nie wpływa także na smak oraz kwasowość (pH) wody. Dodatkowo przy prowadzonych pracach uzyskana zostanie bezprzewodowa wymiana danych pomiędzy obiektem, a stanowiskiem dyspozytorskim Spółki. Będzie to już drugie, zmodernizowane w 2015 roku głębinowe ujęcie wody pitnej. W lipcu zakończyły się prace na ujęciu Dobra. Wartość prac wraz z zabudowanymi lampami szacowany jest na 450 tys. zł netto.