Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dni Honorowego Krwiodawstwa

24 listopada 2015, 18:00

Dzisiaj w naszym mieście świętowano Dzień Honorowego Krwiodawstwa. Podczas spotkania wręczono odznaczenia zasłużonym honorowym dawcom krwi. Podziękowania i gratulacje organizatorom złożyli m.in. zastępca prezydenta Monika Bryl, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Lichota oraz Józef Kurek, dyrektor jaworznickiego Szpitala Wielospecjalistycznego.

Spotkanie rozpoczęła pani Anna Grelowska, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, która omówiła działalność i historię jednostki.

- Honorowe krwiodawstwo przy Polskim Czerwonym Krzyżu działa od 1958 roku - mówiła Anna Grelowska. - Przy jaworznickim oddziale działają cztery Kluby Honorowego Dawstwa Krwi: Klub HDK im. dr Bolesława Spisaka przy Oddziale Rejonowym PCK, Klub HDK "Kolejarz", Młodzieżowy Klub HDK Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 oraz Klub HDK przy ZG "Sobieski". Dzięki temu tylko w tym roku w ramach prowadzonych akcji krwiodawczych mieszkańcy oddali już ponad 440 litrów krwi.

Podczas spotkania odznaczono zasłużonych honorowych dawców krwi. Te zaszczytne wyróżnienia przyznaje Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznakę Honorową PCK I stopnia otrzymała pani Stefania Romanowska, II stopnia - pan Czesław Kożuch, III stopnia - pan Henryk Paciorek, a IV stopnia pani Barbara Chechelska oraz panowie - Dariusz Piechowicz, Piotr Sojka oraz Michał Mamica. Odznaki HDK stopnia I po 15/18 l oddanej krwi otrzymali: pani Anna Woźnica oraz panowie - Paweł Oskwarek, Krzysztof Witalis, Stanisław Karnasiewicz, Radosław Adamiak, Bogdan Strzelec, Waldemar Kawala i Andrzej Zyguła. Następnie zebrani odśpiewali hymn PCK - "Pieśń o Czerwonym Krzyżu".

- To rzeczywiście wielki honor stanąć przed Państwem (...). Jestem bezpośrednim beneficjentem Państwa pracy, poświęcenia oraz wielkiego serca. To dzięki takim ludziom jak Wy możliwy jest postęp medycyny (...). Rocznie w szpitalu w Jaworznie przetacza się kilkaset litrów krwi i dzięki tej krwi kilkaset osób zostaje uratowanych... Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że to Wy - bardzo często anonimowo - oddajecie część siebie innym... - mówił podczas spotkania dr n. med. Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. - Wiele olbrzymich zabiegów nie odbyłoby się bez Państwa poświęcenia. Dziękuję Państwu i liczę na dalszą pomoc.

Następnie głos zabrała zastępca prezydenta Monika Bryl.

- Składam serdeczne gratulacje przede wszystkim na ręce tych z Państwa, którzy decydują się być honorowymi dawcami krwi. Wiemy jak to jest istotne dla każdego człowieka, który jest w potrzebie - mówiła wiceprezydent Monika Bryl.

Podczas spotkania prezes Anna Grelowska odczytała również zebranym list, jaki do honorowych dawców krwi skierował Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: "Szanowni Honorowi Dawcy Krwi, od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za szczególny dar serca, dzięki któremu każdego dnia udaje się uratować życie i zdrowie wielu pacjentów. Każdy Krwiodawca to wyjątkowy i szlachetny człowiek. Bezinteresownie ofiarowując swoją krew, aby pomóc tym, którzy jej potrzebują, umacniacie wiarę w ludzką solidarność. Dlatego, w tych symbolicznych dniach, jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam Wszystkim za najcenniejszy lek, którego w żaden sposób nie można wyprodukować. Dziękuję także za nadzieję, którą budzicie w innych, przekazując z dobroci serca cząstkę siebie. Jednocześnie apeluję do wszystkich, a zwłaszcza do młodych ludzi: przyłączcie się do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi i bądźcie inspiracją dla innych!".

Na koniec zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów z jaworznickich szkół.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek