Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Monika Bryl zastępcą prezydenta

12 listopada 2015, 16:47

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, 12 listopada br. powierzył Pani Monice Bryl pełnienie funkcji zastępcy prezydenta. Stanowisko to dotychczas było zajmowane przez Dariusza Starzyckiego - obecnego Posła na Sejm RP.

W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego, Monika Bryl została II. zastępcą prezydenta i będzie odpowiedzialna m.in. za sprawy z zakresu: zamówień publicznych, spraw obywatelskich, pomocy społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jej kompetencjom będzie podlegał również nadzór właścicielski nad spółkami. Pierwszym zastępcą prezydenta miasta został natomiast Tadeusz Kaczmarek, w zakresie jego obowiązków nie nastąpiły żadne zmiany.

***

Monika Bryl - z wykształcenia magister inżynier, ukończyła Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydział Paliw i Energii AGH w Krakowie na kierunku Technologie Chemiczne, studia podyplomowe z zakresu: Rzeczoznawcy Majątkowego oraz Zarządzania projektami ukończyła w AGH w Krakowie. Swoją pracę w jaworznickim urzędzie rozpoczęła w 2004 roku na najniższych stanowiskach urzędniczych, awansując w kolejnych latach. W 2008 roku została Naczelnikiem Biura Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Mienia nadzorującym zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zainteresowania zawodowe skupia na problematyce funkcjonowania i działania gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami publicznymi i rachunkowości finansowej. Jest autorką wielu projektów dotyczących analizy rynku, biznes planów oraz analiz finansowych i budżetowych.