Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2016: Wyniki głosowania początkiem listopada

29 października 2015, 15:44

Dobiega końca weryfikacja formalna głosów. Początkiem listopada pracę rozpoczną zespoły ds. Budżetu Obywatelskiego, do zadań których należy ustalenie wyników głosowania i przedstawienie ich Prezydentowi Miasta, wraz z wykazem zadań rekomendowanych do realizacji.

Powtórna weryfikacja głosów wykazała, że w blisko ośmiuset przypadkach dane podane przez głosujących nie zgadzają się z ewidencją ludności. W celu ostatecznego potwierdzenia niezgodności, głosy dodatkowo sprawdzane są w Systemie Rejestrów Państwowych. Jest to już ostatni etap weryfikacji formalnej.