Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Złoty Krzyż Zasługi dla prezydenta Silberta

19 października 2015, 13:19

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się prezydent Jaworzna Paweł Silbert, którego Prezydent RP odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi.

Podczas uroczystości także inni przedstawiciele województwa śląskiego, w tym samorządowcy i pracownicy służb mundurowych, otrzymali ordery i odznaczenia państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, a także honorowe odznaki „Za zasługi dla rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej” oraz „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Wyróżnienia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Gospodarki oraz Ministra Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wręczył wojewoda śląski Piotr Litwa.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie orderu prezydentowi Pawłowi Silbertowi czytamy m.in.:

(...) Pełniąc funkcję publiczną Pan Paweł Silbert zawsze kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy Jaworzno, a głównym jego celem jest służyć zaspokajaniu jej potrzeb w różnych dziedzinach życia. Ciągle stawia nowe wyzwania i skutecznie je realizuje angażując się przy tym osobiście. Aktywna postawa i determinacja Pana Pawła Silberta często prowadzi do podejmowania czynności przekraczających zakres jego zwykłych obowiązków, by przyniosły znaczną korzyść obywatelom. (...) Ponadto Pan Paweł Silbert postępuje zawsze w sposób sprzyjający umacnianiu praworządności i zaufania do organów samorządowych, a także kreowaniu i utrwalaniu dobrego imienia Urzędu.

Obrazek