Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ćwiczenia Sił Zbrojnych - mogą zawyć syreny

12 października 2015, 06:00

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że w dniach 13-15 października br. w godz. 6.00 do 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE - SAREX 15/II.

Jednym z elementów ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas ćwiczenia będą emitowane sygnały alarmowe tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego. Na chwilę obecną brak jest informacji na temat tej trasy, a więc nie wiadomo, które z miast zostaną wybrane do udziału w ćwiczeniu.

W przypadku zakwalifikowania Jaworzna jako miasta znajdującego się na trasie przelotu w czasie treningu zostaną wyemitowane sygnały alarmowe:

  • ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
  • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 minuty