Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Barwy Wolontariatu

9 października 2015, 08:12

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursie na Wolontariusza Roku 2015 w woj. śląskim. Plebiscyt kierowany jest do organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i jest świetną okazją, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić osoby wspierające bezinteresownie potrzebujących, za ich zaangażowanie i aktywność na wielu polach. Konkurs jest również szansą na promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współdziałania organizacji z wolontariuszami.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Śląskiej Gali Wolontariatu w grudniu w Katowicach. Zgłoszenia laureatów zostaną następnie przekazane do etapu ogólnopolskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października.

Więcej informacji można uzyskać w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach - adres elektroniczny: mail.katowice@wolontariat.org.pl, tel.502 771 669. Strona organizatora - www.slaskie-wolontariat.org.pl.