Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

e-Urzędy - sprawy urzędowe w Twoim domu

1 października 2015, 09:38

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

30 września 2015 r. skończyła się realizacja rzeczowa projektu pn.: "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną", realizowanego w partnerstwie 6 gmin z województwa śląskiego. Dzięki niemu zdecydowanie rozszerzyły się możliwości elektronicznego kontaktu z instytucjami.

W ramach projektu przeszkolono ponad 1100 pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji do załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców drogą elektroniczną, mając na względzie obowiązujące przepisy. W każdej Gminie biorącej udział w projekcie uruchomiono także Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych i przygotowano w sumie 200 elektronicznych formularzy, które pozwalają na załatwienie części spraw urzędowych drogą elektroniczną. Ponadto do urzędów dostarczono sprzęt i oprogramowanie mające służyć zarówno urzędnikom, jak i obywatelom w szybszym załatwianiu spraw oraz podniesieniu jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy.

- Mimo że formalnie projekt został zakończony, cały czas zachęcamy mieszkańców do zakładania kont na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej oraz do złożenia wniosku o wydanie Profilu Zaufanego - namawia Tomasz Bochenek, naczelnik Wydziału Informatyki UM Jaworzno. - Czynności te zajmują kilka chwil i są całkowicie bezpłatne, a dzięki nim można wiele urzędowych spraw załatwić za pośrednictwem Internetu.

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.