Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Książki naszych marzeń

30 września 2015, 08:31

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Czternaście jaworznickich szkół bierze w tym roku udział w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. "Książki naszych marzeń". W jego ramach placówki otrzymają łącznie prawie 30 tys. zł dofinansowania na zakup książek do swoich bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu, biblioteki szkolne nie będą kupować podręczników. Książki będą wybierane przez uczniów, co pozwoli na wyposażenie książnic w pozycje, którymi młodzi ludzie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Swoją rolę będą mieli oczywiście także pedagodzy, którzy powinni dopilnować, aby wybrać takie książki, które swoją fabułą będą rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Nauczyciele i bibliotekarze będą ponadto zachęcać uczniów do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, aby pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.